Условия за ползване

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) ФОНЗОНА1 ЕООД  BG204849840 събира и обработва Вашите лични данни във връзка с изпълнението на поръчки за мобилни аксесоари на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на ФОНЗОНА1 ЕООД по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ФОНЗОНА1 ЕООД;
• За целите на легитимния интерес на ФОНЗОНА1 ЕООД.
(2) ФОНЗОНА1 ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ФОНЗОНА1 ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) ФОНЗОНА1 ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
• създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
• изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата;
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 (2) ФОНЗОНА1 ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 (3) При обработването и съхранението на личните данни, ФОНЗОНА1 ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхраняваме?
Чл. 3. (1) ФОНЗОНА1 ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
• Регистрация на потребител в уебсайта – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате поръчките си през създадения потребителски акаунт.
• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до съобщаване за нови артикули в асортимента.
 (2) ФОНЗОНА1 ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, булстат, име на фирма)
• Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за осъществяване на пратка на поръчаните стоки до лицата
• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и извършване на поръчка, между ФОНЗОНА1 ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
• Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата.
• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ФОНЗОНА1 ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) ФОНЗОНА1 ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от ФОНЗОНА1 ЕООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) ФОНЗОНА1 ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ФОНЗОНА1 ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 (2) ФОНЗОНА1 ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
 
Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) ФОНЗОНА1 ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) ФОНЗОНА1 ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ФОНЗОНА1 ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез чрез искане в свободен текст.
(2) ФОНЗОНА1 ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ФОНЗОНА1 ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) ФОНЗОНА1 ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ФОНЗОНА1 ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно чрез отправяне на искане до ФОНЗОНА1 ЕООД.
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ФОНЗОНА1 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ФОНЗОНА1 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ФОНЗОНА1 ЕООД;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) ФОНЗОНА1 ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете чрез писмено искане, изпратено до ФОНЗОНА1 ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ФОНЗОНА1 ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ФОНЗОНА1 ЕООД.
(4) ФОНЗОНА1 ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 
Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от ФОНЗОНА1 ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ФОНЗОНА1 ЕООД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• ФОНЗОНА1 ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ФОНЗОНА1 ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ФОНЗОНА1 ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Акo ФОНЗОНА1 ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) ФОНЗОНА1  ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Други разпоредби
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 17. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Общи
ФОНЗОНА1 ЕООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.
Данни за контакт: тел. 0898684998 email: PHONEZONNA@YAHOO.COM

Гаранционни Условия

1. Гаранционният срок е 24 месеца за gsm апарати и започва да тече от датата на закупуване на апарата. Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционният срок стоката покаже дефект поради некачественни материали или неправилна изработка.

2. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на настоящата гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща МОДЕЛ, ФАБРИЧЕН НОМЕР, ИМЕ НА ПРОДАВАЧА, ПЕЧАТА МУ И ДАТАТА НА ПОКУПКАТА. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.

3. При получаване на стоката се сравняват фабричния номер на апарата и същият изписан на гаранционната карта, тества се и проверява за козметични, фабрични и механични дефекти. При наличието на такива клиентът има право да върне дефектиралата стока в оригиналната си опаковка до 3 работни дни. След този срок гаранцията не важи за:
- козметични дефекти на корпуса и клавиатурата;
- акумулаторни батерии и зарядно устройство;
- антена, аксесоари и допълнителни принадлежности;
- мултимедийна карта;
- USB кабел в случайте,когато е в комплекта;
- Хендсфрии в случайте,когато е в комплекта;
- Дисплей;
- тъч скрийн;
4. Гаранцията е валидна на територията на Република България.

5. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- когато има несъответствие м/у данните в документите и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта, следи от отлепяне на стикера с фабричен номер, опит за неоторизирана намеса;
- когато не са спазени условията за експлоатация, монтаж, съхранение и транспорт;
- когато повредата е причинена поради неправилна употреба: сътресение, удар, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, намокряне, проникване на влага, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ зареждане със зарядни устройства от друг тип или закупени от други фирми, както и други външни въздействия.

6. Максималният срок за поправка на дефектирала стока е 30 РАБОТНИ дни , като куриерската услуга в едната посока е за сметка на клиента.- Доставка:

- Плащане:

- Връщане и рекламации:

 • Доставката на всички продукти се извършва чрез куриерска фирма


 • Заплащането се осъществява с наложен платеж при получаване на стоката от куриера.

 • Рекламации се приемат в 14 дневен срок след покупката.

 • При рекламация клиента връща стоката в оригиналната си опаковка и не нарушен търговски вид.

 • Връщането на стоката се осъществява чрез куриерска фирма , като клиента заплаща всички разходи по транспорта.


  Отказ на поръчка:


 • Клиента има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 24 часа от датата на подаването и, като уведоми за това действие по Email или служебните телефони.
  Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
  Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.
  В срок от 14 работни дни клиентът има право да върне стоката по чл. 52, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, ако е неувредена, неразпечатана, неползвана, с ненарушена опаковка. Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл. 52, т. 8 от Закона за Защита на Потребителя.

   Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!


 • Клиентът е длъжен да посочи валиден телефон, Email адрес както и адрес за доставка. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, Email адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

  • ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 • Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някои от следните причини:
  1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок и ще ви уведомим за срока, в който ще можем да Ви доставим поръчаната стока.
  2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;
  3. Липса на телефон за контакт с потребителя;
  4. Липса на e-mail за контакт с потребителя;

  5.Ако сумата на поръчката е по-малка от 30.00 лева,
  6. На посочения адрес не е имало лице, което да приеме доставката;
  При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи допълнителни разноски по последващо изпращане на пратката ще бъдат за Ваша сметка. 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 09.00-19.00

СЪБОТА ОТ 10.00-16.00

НЕДЕЛЯ - ПОЧИВЕН ДЕН
icon_viber icon_mes icon_callback